جشنواره ایران آباد

ایران آباد فروش مستقیم گسترش سلامت آبادانی روستاها


درباره ما

از جمله ملزومات توسعه و آبادانی کشور، توسعه روستایی است. چرا که خودکفایی و توانمندی روستا، به مثابه کانون افزایش تولید ثروت ملی از یک سو و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی از سوی دیگر را ، تولید و ارزش آفرینی به دنبال خواهد داشت. با این وجود، اخبار و آمارهای مربوط به روستاهای کشور، گویای وضعیت نگران کننده اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی است. افزایش موج مهاجرت، گسترش حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن شاهد این مدعاست. برای حل این مسئله، باید فضایی در روستاها ایجاد کرد که وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده های روستایی بهبود یابد و به وضع پایداری برسد. این امر نیاز به تشویق روستاییان به تولید بیشتر و با بهره وری بهتر می باشد، همچنین فرآیندی طراحی گردد که سهم روستاییان از زنجیره ارزش محصولات افزایش یابد. این امر نیاز به ایجاد شبکه ای دارد که بتواند محصولات را از دل روستاها با بهترین شرایط به بازار هدف برسند؛ یکی از اقداماتی که در این زمینه می توان انجام داد، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های فروش محصولات روستاییان در مکان هایی است که بازار فروش آن ها رونق بیشتری دارد و می تواند موجب رونق این گونه کسب و کار شود.

اهداف و ضرورت برگزاری جشنواره

1.پیشرفت و آبادانی روستاها

2.ایجاد اشتغال های پایدار در روستا

3.افزایش کمیت و کیفیت محصولات روستایی از اقتصاد معیشتی به اقتصاد رقابتی

4.ارتقاء جایگاه زندگی روستایی و ایجاد هویت برای مشاغل روستایی

5.ایجاد و توسعه اقتصاد مقاومتی

6.اولویت ویژه ی موضوع تولید با محوریت امنیت غذایی و استقلال کشور

7.گسترش سلامت جامعه با ترویج محصولات سالم

ساختار جشنواره

 

 

 

 

برنامه های ایران آباد

آموزش و توامندسازی

توزیع و فروش و بازاریابی

تولید،بسته بندی،فراوری

هویت سازی

محصولات

سالم و طبیعی

1000000

جمعیت

100000

خانواده

3000+

روستا

132

دهستان

جشنواره ها

جشنواره های برگزار شده توسط ما

خرداد 1397

جشنواره رمضان

تیر 1397

جشنواره روستاهای ایران آباد

شهریور 1397

جشنواره برکت

شهریور 1397

از نگاه مردم و مسئولین

آمار و اطلاعات

تماس با ما

شماره تلفن

09120953065

آدرس ایمیل

info@iranabad.net

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان شادمهر(شادمان) بن بست شادی ، پلاک 5، طبقه سوم